Petitii - asigurari-marfa.ro

Petitii

Prin petitie se intelege reclamatia, cererea sau sesizarea pe care un petent (persoana fizica sau juridica incluzand autoritati, institutii publice central si locale sau orice alta organizatie legal constituita), o adreseaza societatii BROKER. , formulata in scris si transmisa prin serviciul registratura prin intermediul serviciilor postale, fax sau e-mail ori prin intermediul aplicatiilor on-line de primire a petitiilor si sesizarilor si prin care petentul isi exprima nemultumirea cu privire la activitatea de intermediere in asigurari a BROKER de la care se asteapta in mod explicit un raspuns sau o rezolutie.

Conform Ghidului privind solutionarea contestatiilor de catre intermediarii in asigurari – EIOPA, contestatie inseamna: o declaratie de nemultumire adresata unui intermediar in asigurari de catre o persoana cu privire la activitatile de intermediere ale acestuia. Ar trebui sa se faca distinctie intre solutionarea contestatiilor si solutionarea cererilor de despagubire, precum si intre contestatii si simple cereri de executare a contractului de asigurare, de informare sau de clarificare.

Petitia poate fi depusa:
Direct de catre terti, care pot fi:
- Asiguratul (persoana fizica sau juridica care detine un contract de asigurare) sau pagubitul (terta persoana fizica sau juridica prejudiciata de o persoana asigurata in cazul unei asigurari de raspundere civila), beneficiarul indemnizatiei de despagubire, ori contractantul asigurarii intermediate de BROKER;
- Alte persoane sau entitati care au acest drept;
- Colaboratori, in masura in care Petitia are lagatura cu activitatea de intermediare in asigurari;
- Angajatii in masura in care petitia are legatura cu activitatea de intermediere in asigurari.

Pentru a fi valida, o petitie trebuie sa contina un minim de informatii:
a) Datele minimale de identificare si de contact ale petentului (petentului);
b) Obiectul petitiei inclusiv informatiile minimale in vederea identificarii situatiei reclamate si motivele petitiei;
c) Data;
d) Semnatura persoanei fizice, iar in cazul persoanei juridice, stampila firmei si semnatura reprezentantului legal – mai putin in cazul petitiilor transmise prin intermediul e-mailului sau prin sistemul on-line de primire a petitiilor.

Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale petentului nu se iau in considerare si se claseaza.

Petitiile pot fi facute in scris si depuse prin serviciul registratura la BROKER, trimise prin:
- intermediul serviciilor postale la adresa : Bucuresti, Sector 2, str Prof. Ion Ursu, nr. 14
- fax la numarul: 021/252.81.68
- e-mail la adresa de email: office@globasig.ro , iar pentru corespondenta cu ASF se va utiliza si adresa de email:
antonio.babeti@globasig.ro ;
- sistemul on-line de primire a petitiilor la adresa: office@globasig.ro
Informatii cu privire la stadiul unei petitii se pot solicita la nr. tel.: 021/252.81.83 si la adresa de mail: office@globasig.ro

Termenul de raspuns la fiecare petitie primita direct de la petent si/sau prin intermediul altor autoritati, altele decat ASF este de maxim 30 de zile de la data inregistrarii petitiei, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.

Raspunsurile se vor transmite prin posta (cu confirmare de primire), prin e-mail daca solicitarea a fost transmisa prin e-mail sau se va inmana personal petentului.
Responsabilul cu rezolvarea petitiilor impreuna cu conducerea societatii va analiza in permanenta datele privind solutionarea petitiilor.


Adauga petitie aici